Nyt fra Langesøhallen

 

Repræsentantskabsmøde i Langesøhallen

Ordinært repræsentantskabsmøde i Langesøhallen afholdes onsdag den 22. marts kl. 19.00 i Langesøhallen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Aflæggelse af årsberetning og regnskab.
 3. Forelæggelse af driftsbudget.
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af Formand for bestyrelse og Repræsentantskab.
 6. Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
  Arne Larsen på valg.
  Malene Wind er på valg.
 7. Valg af suppleanter for 1 år.
 8.  Valg af revisor
 9.  Eventuelt.

Ole Hartung
Sekretær Langesøhallen
2269 4333
hartung@manet.dk 

NB: Alle borgere med interesse i hallen og dens fremtid er velkommen på mødet – dog har de ikke stemmeret.


Hallens hjemmeside


Tilbage 

Morud.dk - akivet

   Til toppen


Opdateret 01. maj 2017

webmaster@morud.dk