Lokalplan i Morud

Lokalplan nr. 96 for et boligområde ved Frugthaven i Morud er nu lagt ud til høring.

Lokalplanen er annonceret den 16. januar 2001 og der er 8 ugers høringsfrist, hvor man kan fremkomme med indsigelser mod planen. Indsigelsesfristen udløb den 13. marts 2001. Der kom 20 indsigelser.

Lokalplanen er offentligt fremlagt på Teknisk Afdeling og biblioteket. Lokalplanen kan også ses her: (Søndersø kommunes hjemmeside - åbner i nyt vindue).

Torsdag den 1. marts 2001 var der på Havrehedskolen et velbesøgt borgermøde vedrørende lokalplanen og som ventet var det store diskussionsemne rundkørslen og forbindelsen til Plantagevej.

Du kan stadig deltage i debatten, f.eks. her på morud.dk. Debat. Det er der flere, der har benyttet sig af.

Mange indsigelser mod lokalplan - Fyens Stiftstidende, den 14.03.2001
Beboere i protest mod vej - Fyens Stiftstidende, den 03.03.2001
Borgermøde om Frugthaven - Fyens Stiftstidende, den 28.02.2001

Meningsmålingen sluttede den 31. marts 2001. Her er resultatet:


I følge det nye lokalplanforslag, skal der være en rundkørsel ved Plantagevej. Kommer der mere eller mindre trafik på Plantagevej? Hvad tror du?
Trafikken øges meget. 41%
Trafikken øges lidt. 9%
Uændret trafik. 24%
Trafikken mindskes lidt. 15%
Trafikken mindskes meget. 6%
Ligeglad/ved ikke. 6%

[ QuickPoll - Opret din egen Net-afstemning ]

 

Området er vist på kortskitsen. Kilde: Søndersø kommunes hjemmeside. 

Til toppen af siden


Områdets anvendelse:

Området er inddelt i 5 delområder, hvor boligområderne igen er inddelt i 9 byggeafsnit, med følgende formål:

  1. Boligbebyggelse (fritliggende enfamilieboliger og dobbelthuse)
  2. Boligbebyggelse (fritliggende enfamilieboliger og dobbelthuse eller rækkehuse)
  3. Offentlige formål
  4. Offentlige formål
  5. Friareal

Kommunalbestyrelsen kan tillade, at der i den enkelte bolig drive virksomhed, som almindeligvis udføres i boligområder under visse betingelser.

Friarealerne kan benyttes til sølandskab/regnvandsbassin, ophold, leg, dyrkning og dyrehold og stier efter kommunalbestyrelsens bestemmelser.

Til toppen af siden


Vandforsyning:

Morud Vandværk forsyner området med drikkevand i henhold til vandforsyningsplanen.

Veje, stier og parkering:

Der udføres vejtilslutning til Søndersøvej, hvor Plantagevej foretager et sving til den øverste udstykning ved det gamle rensningsanlæg. Tilslutning kan udføres med eller uden rundkørsel.

På længere sigt forudsættes det, at der etableres ny vejadgang til Rugårdsvej til de 3 sydvestligste byggeafsnit.

Frugthavens tilslutning til Søndersøvej nærmest vejkrydset Rugårdsvej/søndersøvej nedlægges og ændres til en stiunderføring under Søndersøvej.

Lokalplanen kan ses her: (Søndersø kommunes hjemmeside - åbner i nyt vindue)

Til toppen af sidenTilbage 

Morud.dk - akivet

   Til toppen


Opdateret 16. oktober 2016

webmaster@morud.dk