Lokal nyt

Offentlig høring efter vandløbsloven - Stavis Å, Morud

Høring om udlægning af skjulesten på en strækning i Stavis Å ved Langesøhallen i Morud.

Projektet: "Udlægning af skjulesten i Stavis Å ved Morud" har til formål at forbedre de fysiske forhold for vandløbets ørreder, og øvrige fisk og smådyr. Projektet ønskes gennemført d. 21. april 2018, som en del af World Fish Migration Day, for at sætte fokus på vigtigheden af vandrefiskenes frie bevægelighed i vandløbene.

Eventuelle bemærkninger eller indsigelser skal skriftligt være Nordfyns Kommune i hænde senest den 17. januar 2018 og kan sendes på e-mail til teknisk@nordfynskommune.dk.

Efter den offentlige høring vil den egentlige behandling efter vandløbsloven finde sted. Når godkendelsen af projektet foreligger efter vandløbsloven er der 4 ugers klagefrist.

Projektet kræver yderligere tilladelse i henhold til naturbeskyttelsesloven.  

Offentliggjort på Nordfyns Kommunes hjemmeside den 19.12.2017. Klik her

2.1.2018


Tilbage 

Morud.dk - akivet

   Til toppen


Opdateret 05. april 2018

webmaster@morud.dk