Generalforsamling 2017

Borgerforeningen holder generalforsamling onsdag den 15.11-2017, kl. 19.00 i hallens  café.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab og medlemsbidrag
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.


Borgerforeningens hjemmeside Klik her


Tilbage 

Morud.dk/borgerforening

Til toppen


Opdateret 17. september 2017

webmaster@morud.dk