Generalforsamling 2018

Borgerforeningen holder generalforsamling tirsdag den 6.11-2018, kl. 19.30 i hallens  café.

Dagsorden

  1.  Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Bestyrelsens beretning
  3.  Regnskab og medlemsbidrag
  4. Behandling af indkomne forslag
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Valg af 2 suppleanter
  7. Valg af 2 revisorer og 2 suppleanter
  8. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest ugedagen før generalforsamlingen.


Borgerforeningens hjemmeside Klik her


Tilbage 

Morud.dk/borgerforening

Til toppen


Opdateret 04. november 2018

webmaster@morud.dk