Ny busaktion sættes i gang

Busbanden 5462, er et udvalg under Morud Lokalråd, oprettet i protest mod Region Syddanmarks voldsomme forringelser af regionalbuslinje 122. Lige siden forringelserne trådte i kraft har Busbanden 5462 været i tæt dialog med Nordfyns Kommune om en løsning. Forståelsen har været stor – men konkret handling mangler stadig, selvom vi i Busbanden 5462 stadig tror på en løsning. Vores motto er: Flere busser mellem Odense og Morud - vækst til Nordfyn. Morud er et vækstområde i Nordfyns kommune, og en forudsætning for fortsat vækst er gode busforbindelser til Odense.

Første undersøgelse var ikke synlig nok
I december 2011 gennemførte vi en brugerundersøgelse blandt Moruds borgere. Vi fik kun omkring 100 svar, formentlig fordi kampagnen ikke har været synlig nok. Antallet var et godt stykke fra vores mål om at få 200 svar. Mange – især unge - har sagt til os, at de slet ikke har bemærket undersøgelsen i december, og at de var kede af, at de ikke deltog. Derfor har vi besluttet at genåbne undersøgelsen fra fredag 10. februar og en uge frem.

Kampagne skydes i gang med aktion fra morgenstunden
Flere busbandemedlemmer uddeler flyers ved busholdepladsen, Centret i Morud, fredag. De store morgenafgange er 6.50 og 7.10, som benyttes af en stor del af de unge, der mærker konsekvenserne af de dårlige busforbindelser på egen krop. Fra fredag eftermiddag til mandag morgen er der fortsat ingen busser mellem Odense og Morud. Det placerer fortsat Morud som den eneste by af sin størrelse i Odenses opland, som er 100 procent busfri i weekenden!

Herefter fordeles øvrige foldere til uddeling i Dagli’Brugsen og øvrige lokale handlende, på Havrehedskolen, Nordfyns Gymnasium og evt. andre relevante steder. Her sættes også plakater op rundt om i byen.

Endelig husstandsomdeles flyeren sammen med bladet ”Vitalitet” i Vigerslev Sogn weekenden 11-12/2.

Vores mål og næste skridt
Målet er at få 200 besvarelser, så vi har et statistisk validt resultat, vi kan gå til Fynbus og Nordfyns Kommunen med.
Undersøgelsen lukker igen efter en uges tid, hvorefter vi analyserer resultaterne, som offentliggøres på www.busbanden.dk og sendes til politikerne den 29/2-2012.
Vores undersøgelse kan forhåbentlig vise politikerne, at der er både passagergrundlag og potentiale i – igen – at give Morud ordentlige busforbindelser.
Vi ønsker flere busser – og vel at mærke busser, der kører på de tidspunkter, hvor borgerne har brug for dem.

Mange hilsner
Rasmus Gade
Tovholder, Busbanden 5462


Gå til undersøgelsen: Klik her (åbner den 10.2.2012)
NB:
Hvis du deltog i undersøgelsen i december, skal du ikke svare på undersøgelsen igen.
Blandt alle deltagere  trækker vi lod om 5 x 2 biografbilletter. Tidligere deltagere i december er automatisk med i lodtrækningen.

 

 

Mere information: www.busbanden.dk
Den husstandsomdelte flyer – læs den her

9.2.2012