Orientering fra Langesøhallerne

Langesøhallerne, Morud Sport og Fritid har som bekendt afsluttet og indviet Multihal, fitnesscenter, nyt cafeområde, ny omklædningsbygning og renovering af hallens gamle omklædningsrum/toiletter.

I budgetterne for hallens fremtidige drift var der kalkuleret med en fuldtids halbestyrer/centerleder.

Vi må nu erkende, at det budget ikke holder, idet udgiften til en fuldtidsstilling vil belaste drift og likviditet i en størrelsesorden, som ikke er holdbar.

Som ansvarlig ledelse og i samråd med formanden for Morud Idrætsforening, Preben Jensen (repræsentantskabet for Langesøhallerne), er det derfor besluttet at opsige Centerchefen Louise Harboe.

Denne opsigelse er en meget svær og tung beslutning, men nødvendig, idet udgiften til en fuldtidsansat centerchef vil betyde, at Langesøhallernes økonomi fremover vil være skrøbelig og usikker.

Bestyrelsen vil uddelegere arbejdsopgaverne, så driften i den kommende tid fungerer på frivillig basis.

I konsekvens af ovennævnte beslutning har Hans Henning Nielsen ønsket at trække sig som formand for Langesøhallernes bestyrelse, men fortsætter som medlem af bestyrelsen indtil førstkommende delegeretmøde i marts 2018.

Ole Hartung, som er sekretær i bestyrelsen p.t. overtager formandshvervet indtil delegeretmødet.

 

Hans Henning Nielsen                        Preben Jensen

30.11.2017


Hallens hjemmeside 


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 30. november 2017

webmaster@morud.dk