Til samtlige foreninger, skole, institutioner m.m. i  Vigerslev Sogn (Bredbjerg, Rue, Farstrup , Vigerslev, Morud m.v.)

Morud, den 5. februar 2000

 

Ang.: www.morud.dk

Projekt "Frivillighed en del af fremtiden" med tilskud under "År 2000 fonden" er bl.a. som en konsekvens af ønskerne, der fremkom på mødet med Erik Clausen i Morud Forsamlingshus i gang med at etablere en Morud hjemmeside (www.morud.dk). Navnet er registreret/godkendt. Den forventes klar til start omkring l. april 2000. Hjemmesiden har som sit formål bl.a.

  1. at forbedre informationsformidlingen i Vigerslev sogn (Morud, Farstrup, Vigerslev, Rue, Bredbjerg, Langesø m.m). På kort sigt vil den være fakta-orienteret, men på lidt længere sigt er det målet at gøre den interaktiv, dvs. mulighed for on-line aktiviteter og direkte dialog mellem foreninger, borgere etc. Her sætter kun fantasien grænser. Man kan forestille sig, at man kan koble sig direkte på reservation af badminton/tennisbaner, bordbestilling Morudgård og - hvem ved - , måske bestilling af varer hos Dagli-brugsen
  2. at fungere som portal for interesserede til området

Hjemmesiden får følgende opbygning:

 

En forside, der gerne må være en afspejling af vore smukke omgivelser. Hertil en oversigt, som skal indeholde følgende:

Page l: En side med indgang til området bl.a. faktuelle oplysninger herunder lidt historie, forretnings- og foreningsliv m.m.

Page 2: Kalender med aktiviteter om hvad der sker i området ( eks. arrangementer på skolen, foreningsmøder, idrætsforeningens aktivitetsprogram etc.)

Page 3: Nyheder af fælles interesse i området i relation til forenings- og forretningslivet (nye foreninger/forretninger, fællesmøde om Solsikkefesten etc.)

Page 4: Oversigt over lokale foreninger m.m. med kontaktperson, adresse, aktiviteter, yderligere oplysninger etc.og evnt. links

Page 5: Lokale og nyttige links bl.a. med lokale også private links af interesse og andre nyttige links eks. DSB bustider, Søndersø Kommunes hjemmeside, Havrehedskolen etc.

Lige her og nu koncentrerer vi os om det basale og at få siden op at stå. Vi vil derfor anmode alle modtagere af dette brev med henblik på at udarbejde page 4 til at fremsende følgende materiale:

 

Foreningens/institutionens korrekte navn, adresse, kontaktperson, tlf. nr., evnt. e-mail og homepageadresse, åbningstider m.m. Helst med lidt ledsagetekst om formål, aktiviteter, hvor man får yderligere oplysninger etc. Ligeledes gerne er par illustrationer, fotos etc.

Husk desto bedre materiale vi modtager desto mere attraktivt og spændende kan vi gør det.

Materiale skal sendes til hjemmesidens web-master, Jon Bøgelund Rasmussen (se adresse m.v. nedenfor), helst pr. e-mail eller alternativt pr. diskette.

Vi påtager os at udarbejde 1 max. 2 sider pr. forening uden vederlag. Dersom man ønsker at få udarbejdet en mere omfattende introduktion, bør man få udarbejdet sin egen hjemmeside. Vi kan henvise til en webmaster (datamatikerstuderende), der gerne påtager sig dette hverv for en beskedent beløb. Kontakt i givet fald Jørn Vesterdal (se nedenfor)

Materiale skal være Jon i hænde senest 1. marts 2000, dersom man ønsker at komme med i første runde. Ellers må man vente til opdateringen, som forventes at finde sted senere på året. Dersom I kommer i tidsnød, fremsend det mest basale, så vi kan komme i gang. Får vi ikke noget svar, nævner vi foreningens navn og evnt. kontaktperson samt adresse.

Jon vil også påtage sig jobbet med at vedligeholde www. Morud.dk. Ændringer, aktiviteter m.m. skal derfor fremsendes til Jon (skriv allerede nu hans navn, tlf. og adresse ned såvel den fysiske som elektroniske).

Følgende personer er involveret i hjemmesiden og I er velkomne til at kontakte dem for yderligere oplysninger, ligesom vi er meget åbne over for råd og dåd:

Jon Bøgelund Rasmussen (Webmaster og teknisk ansvarlig for udarbejdelse/vedligeholdelse)
Plantagevej 45, Morud Tlf 65965454 - e-mail: jbr@nethotel.dk

Morten Andersen (ansvarlig for design af hjemmesiden)
Morudgård, Tlf. 65964596 - e-mail: morudgd@post6.tele.dk

Jørn Vesterdal (Web-master back-up og ansvarlig for fortsat udvikling af hjemmesiden og kontakt til Odense Datamatiker uddannelse)
Plantagevej 38, Morud Tlf. 65964377- e-mail: jove@tietgen.dk

Jørgen Meier Sørensen (koordinator og kontaktperson til Morud lokalråd, der står bag Projekt frivillighed)
Plantagevej 51, Morud tlf. 65964019 - e-mail: meierco@post5.tele.dk

Denne skrivelse er sendt til følgende: Dagli’Brugsen, Morud Børnehave, Adamsminde, Havrehedskolen,  Menighedsrådet, Antenneforeningen, Morud Borgerforening, Rue Borgerforening, Socialdemokratiet, Venstre, DDS Morud/Veflinge, Lystfiskerne, Rideklubben Laxi, Vigerslev IF, Jagtforeningen, Veflinge/Morud Pensionister, Husholdningskredsen, Forsamlingshuset, Langesøhallen, Morud Vandværk, Trøstrup Vandværk, Tågerod Vandværk, Langesøkoret, LOF, AOF, 2 x Grundforeninger i Bredbjerg, Farstrup Grundejerforening.

Skulle vi have glemt en forening, kontakt venligst undertegnede. Vi glæder os til en godt og konstruktivt samarbejde med alle til fælles gavn for hele Vigerslev sogn og dets borgere.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Meier Sørensen