Morud Lokalråd

Kommunen afslår ansøgning

Morud Lokalråd havde søgt kommunen om et tilskud på 10.000 kr. til en foredragsrække i Vigerslev Sogn, men havde fået afslag fordi foreningen ikke var godkendt som en folkeoplysende forening.

Begrundelsen for at søge om tilskuddet er, at der ikke findes nogen foredrag i lokalrådets sogn og at et tidligere samarbejde mellem skolen og menighedsrådet er stoppet. Lokalrådet mener også, at selvom andre foreninger tilbyder folkeoplysende voksenundervisning, så udelukker det vel på ingen måde, at lokalrådet også kunne gøre det.

Den 25. september klager lokalrådet ved Lars Roger Sørensen over Folkeoplysningsudvalgets afslag og den 3. december 2001 behandles klagen i byrådet, som fastholder afgørelsen.

Morud Lokalråd kan nu søge om at blive godkendt som en folkeoplysende forening i Søndersø Kommune.

AOF i Søndersø, som er godkendt, har tilbudt Morud Lokalråd at indgå i et samarbejde omkring foredrag, og det undersøger vi nu nærmere.

Morud Lokalråds hjemmeside.


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk