Generalforsamling Morud Lokalråd

Til medlemsforeningerne

Morud, den 28. februar 2017

Lokalrådet indkalder til ordinær generalforsamling,
i
Langesøhallens mødelokale,
tirsdag den 14. marts 2017, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder vedtægtsændringer.
 5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  a. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Susanne Mann Skou og Jon Bøgelund Rasmussen 
  b. Valg af to suppleanter. På valg er Greta Kaltoft Nielsen og Keld Vrå Andersen
 7. Valg af revisor samt suppleant
  a. På valg Hans Henning Nielsen
  b. På valg revisorsuppleant Frands M. Frandsen
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi inviteret en lokal ildsjæl til at fortælle om vedkommendes arbejde. Navnet offentliggøres senere.

Vi har desuden inviteret vores lokale byrådsmedlemmer med som gæster. Det er lokalrådsmedlem Jørgen Meier Sørensen (V), Anne-Lise Sievers (SF), og Bent Soelberg (V).

Lokalrådet byder på øl/vand og kaffe/te med en ostemad.

Vi ses på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Morud Lokalråd
v/ formand Jon Bøgelund Rasmussen
Plantagevej 45
5462 Morud
Telefon - 65 96 54 54 / 40 44 88 54. E-mail: lokalraad@morud.dk

OBS: Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide om du kommer, senest lørdag den 11. marts, pr. e-mail eller telefon.

Se indkaldelse Klik her

*) Pdf kræver AcrobatReader installeret. Læs mere her.


Morud Lokalråds hjemmeside: Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 05. februar 2018

webmaster@morud.dk