Generalforsamling Morud Lokalråd

Til medlemsforeningerne

Morud, den 11. marts 2018

Lokalrådet indkalder til ordinær generalforsamling,
i
Langesøhallernes mødelokale, tirsdag den 27. marts 2018, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder vedtægtsændringer.
 5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Preben Jensen og Mogens Jørgensen
  b. Valg af to suppleanter. På valg er På valg er Bent Soelberg og Keld Vrå Andersen
 7. Valg af revisor samt suppleant
  a. På valg Hans Henning Nielsen
  b. På valg revisorsuppleant Frands M. Frandsen
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi inviteret en lokal ildsjæl til at fortælle om vedkommendes arbejde. Sognepræst Hans Sørensen, Vigerslev Sogn kommer og fortæller om sit virke.

Vi har desuden inviteret vores lokale byrådsmedlemmer med som gæster. Det er Anders Thingholm (C), Anne-Lise Sievers (F), og Bent Soelberg (V).

Andre er velkomne som gæster, men kun repræsentanter fra medlemsforeninger kan deltage i afstemninger.

Lokalrådet byder på øl/vand og kaffe/te med en ostemad.

Vi ses på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Morud Lokalråd
v/ formand Jon Bøgelund Rasmussen
Plantagevej 45
5462 Morud
Telefon - 65 96 54 54 / 40 44 88 54. E-mail: lokalraad@morud.dk

OBS: Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide om du kommer, senest lørdag den 24. marts, pr. e-mail eller telefon.

Se indkaldelse Klik her

*) Pdf kræver AcrobatReader installeret. Læs mere her.


Morud Lokalråds hjemmeside: Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk