Generalforsamling Morud Lokalråd

Til medlemsforeningerne

Morud, den 7. marts 2019

Lokalrådet indkalder til ordinær generalforsamling,
i
Langesøhallernes mødelokale, tirsdag den 26. marts 2019, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder vedtægtsændringer.
 5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  a. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Jon Bøgelund Rasmussen og Keld Vrå Andersen
  b. Valg af to suppleanter. På valg er Anders Thingholm
 7. Valg af revisor samt suppleant
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi inviteret en lokal ildsjæl til at fortælle om vedkommendes arbejde. René Madsen fra Dagli' Brugsen i Morud kommer og fortæller om jobbet som uddeler og om brugsens betydning for lokalområdet.

Vi har desuden inviteret vores lokale byrådsmedlemmer med som gæster. Det er Anders Thingholm (C), Anne-Lise Sievers (F) og Bent Soelberg (V).

Andre er velkomne som gæster, men kun repræsentanter fra medlemsforeninger kan deltage i afstemninger.

Lokalrådet byder på øl/vand og kaffe/te med en ostemad.

Vi ses på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Morud Lokalråd
v/ formand Jon Bøgelund Rasmussen
Plantagevej 45
5462 Morud
Telefon - 65 96 54 54 / 40 44 88 54. E-mail: lokalraad@morud.dk

OBS: Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide om du kommer, senest lørdag den 23. marts, pr. e-mail eller telefon.

Se indkaldelse Klik her

*) Pdf kræver AcrobatReader installeret. Læs mere her.


Morud Lokalråds hjemmeside: Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 11. marts 2019

webmaster@morud.dk