Nyt fra Morud Lokalråd

Fra generalforsamlingen i Morud Lokalråd

Morud Lokalråd afholdt sin ordinære generalforsamling den 22. marts 2010. Vi var 12 deltagere i alt, hvilket var flot i forhold til tidligere.

Der var deltagelse af vores 3 lokale byrådsmedlemmer, som var inviteret med som gæster. Det var Mette Hjorth (A), Anne-Lise Sievers (F) og Bent Soelberg (V). Jeg synes, at det var prisværdigt at I alle 3 valgte at tage jer tid til at deltage. Tak for det.

De 3 bestyrelses medlemmer, som var på valg (Jørgen Meier Sørensen, Preben Jensen og Ruth Glerup) blev genvalgt. Tilmed fik vi valgt 2 nye suppleanter, og både revisor og revisorsuppleant-posterne blev besat.

Sådan ser bestyrelsen ud:

Efter generalforsamling den 22. marts 2010:

Medlem: Jon Bøgelund Rasmussen
Plantagevej 45
5462 Morud
Telefon:  65 96 54 54
E-mail: lokalraad@morud.dk
Medlem: Jørgen Meier Sørensen
Plantagevej 61
5462 Morud
Telefon: 65 96 40 19
E-mail: jmsmanagement@email.dk
Medlem: Preben Jensen
Himmelstrupvej 68
5462 Morud
Telefon: 65 96 40 56
E-mail: storetravn@mail.dk
Medlem: Bente Kærgaard
Skovbrynet 21
5462 Morud
Telefon: 61 33 14 52
E-mail: bente@morudnet.dk
Medlem: Ruth Glerup
Plantagevej 11
5462 Morud
Telefon: 63 92 00 85
E-mail: rutgle@manet.dk
Suppleant: Mogens Jørgensen
Bredbjergvej 64, Bredbjerg
5462 Morud
Telefon: 65 96 49 11
E-mail: aof-nordfyn@os.dk
Suppleant: Susanne Mann Skou
Jægerlundne 18, Bredbjerg
5462 Morud
Telefon: 65 96 48 23
E-mail: skou@os.dk
Revisor: Hans Henning Nielsen  
Revisorsuppleant: Frands M. Frandsen  

Så nu er alle poster besat, det har vi ikke oplevet i mange år. Bestyrelsen har endnu ikke konstitueret sig.

Niels Bo Nielsen fra LAG Nordfyn gav efter generalforsamlingen et spændende og levende foredrag om foreningens arbejde.

Præcisering i forbindelse med artikel i Fyens Stiftstidende

I Fyens Stiftstidende i dag står der, at lokalrådet var en aktiv medspiller i forbindelse renoveringen af Friluftsbadet. Jeg håber ikke, at man får den opfattelse, at Lokalrådet stod bag renoveringen af Morud Friluftsbad, da det ikke er korrekt.

I mit historiske tilbageblik, i forbindelse med lokalrådets 10 års jubilæum, nævnte jeg Friluftsbadet, som en af de højaktuelle aktiviteter i 2000-2001 (se link nedenfor). Det er ikke lokalrådets intention at tage æren for denne kæmpe renovering, som over 100 frivillige stod bag, med Torben Skovhus i spidsen.

Den daværende formand Lars Roger Sørensen, skrev følgende i Lokalrådets beretning den 27. marts 2001:

"En anden stor ting, som har sat sit præg på området det sidste år, og som har stjålet en stor del af bl.a. min arbejds- og fritid, er renoveringen af Morud Friluftsbad. Da vi i efteråret 1999 startede renoveringsprojektet, regnede jeg med, at min indsats som pengeindsamler ville vare frem til sommeren 2000.
Sådan gik det ikke.
Det bliver til – mindst sommeren 2001.
Vi har efter ufatteligt mange arbejdstimer og frustrationer undervejs fået 1,75 millioner kroner fra Lokale- og Anlægsfonden, så vi mangler fortsat 300.000 kroner. Dem er vi nu i gang med at skaffe lokalt her i sognet, i et samarbejde mellem idrætsforeningen, lokalrådet og alle byens borgere og virksomheder.
Derudover har langt over 100 mennesker givet tilsagn om at yde en frivilligt og ulønnet arbejdsindsats ved byggeriet, spejderne har sagt ja til at lave både teltplads og bro over til badebygningen, ligesom en tværgående gruppe af folk fra idrætsforeningen, dagplejen og de to børnehaver samt almindeligt interesserede forældre er ved at lægge sidste hånd på en natur/skovlegeplads på den nederste del af den gamle fodboldbane, ned mod skoven.

Lige nu skrider arbejdet ved badet imponerende hurtigt frem, så trods alt bøvlet med bureaukraterne i København, så er det fantastisk dejligt at boet sted, hvor vi sammen – uanset hvor vi kommer fra i foreninger, uddannelse o.s.v. – så ordner vi tingene.

Med lidt hjælp udefra, men mest selv – og sammen."

Det fremgik også af artiklen, at Frands Frandsen var valgt som suppleant. Der skulle have stået Susanne Mann Skou.

Læs beretning inkl. historisk tilbageblik:  Klik her

Se de nye vedtægter: Klik her

Jon Bøgelund Rasmussen
27.3.2010


Om Morud Lokalråd Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk