Nyt fra Morud Lokalråd

Odense-fjernvarme til Morud?

Morud Lokalråd er i fuld gang med at undersøge mulighederne for at få Morud, Ny Bredbjerg og Bredbjerg koblet på Odense fjernvarmeforsyning.
Forhandlingerne herom med selskabet Fjernvarme Fyn løber særdeles positivt og konstruktivt, og de økonomiske beregninger forventes snart at foreligge.

I det nye år vil Lokalrådet og Fjernvarme Fyn invitere borgerne til et informationsmøde, hvor økonomien ved fjernvarmen fremlægges. Videre søges etableret tekniske muligheder for, at den enkelte boligejer kan gennemregne egen situation ved skifte fra el, olie eller gas til fjernvarme. Endelig sigtes mod at kunne fremlægge en eller flere finansieringsløsninger.

Varmeforsyningen sker ved at forlænge hovedledningen fra Korup. Den nye hovedledning skal gå langs Rugårdsvej med et sving om Bredbjerg langs Bredbjergvej. Og varmen produceres som bekendt overvejende på Fynsværket, som i dag ejes af Vattenfall.

Morud Lokalråd har henvendt sig til Fjernvarme Fyn, idet man gerne så samme lave varmeudgifter i Morud, som fjernvarmebrugerne i Odense og Otterup betaler til fjernvarmeselskabet. I forhold til gas, olie eller el vil der være betydelige besparelser med Odense-fjernvarmen. Meget afgørende er det derfor, om besparelsen i varmeudgiften hurtigt kan betale etableringsudgifterne – både til ledningsnet og øvrige omkostninger. Det er disse beregninger, som Fjernvarme Fyn arbejder med i øjeblikket.

Tilsvarende beregninger har den enkelte boligejer eller virksomhed tidligere gjort i Ebberup, der også var gasforsynet. Assens Fjernvarme bød sig til i området, og omlægningen fra gas til fjernvarme var så attraktiv, at fjernvarmen netop nu er etableret i byen.

FjernvarmeFyn er meget miljøbevidst, og undervejs har selskabet vist sig indstillet på at etablere en solfanger-park på måske 5.000 kvadratmeter. Morud Lokalråd synes godt om ideen og ønsker, at denne alternative energikilde etableres i vores område.

Preben Jensen
Tovholder på projektet
Morud Lokalråd

19.12.2011


Om Morud Lokalråd Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk