Nyt fra Morud Lokalråd

Borgere søges - Byudvikling i Morud

Nordfyns Kommune har bevilget lidt over 3 millioner kroner over de næste 3 år til byudvikling af Morud bymidte.

Morud har trods et relativt højt indbyggertal ikke en egentlig bymidte, og det er vigtigt for vores bys identitet, at der skabes et byrum, som udover at samle byens handel også giver mulighed for ophold. Et sted hvor vi mødes, hygger os, gerne går igennem, vores stolthed og som vi gerne viser frem til vores besøgende og nye tilflyttere. Altså det naturlige centrum for byen.

Byudviklingen drejer sig derfor først og fremmest om at få skabt en bymidte.

Det er opstart af projektet her i 2016, hvor lokalrådet bliver en aktiv medspiller og hvor I borgerne bliver hørt gennem bl.a. borgermøder.

Lokalrådet søger lokale borgere, som vil være med i projektet og være med til møderne med kommunen. Målet er at få lavet en masterplan for Morud, som tager udgangspunkt i temaet: Morud by – ”Natur og fællesskab”.

Har du lyst til at være med eller ønsker at høre mere, så kontakt Jon Bøgelund Rasmussen, på lokalraad@morud.dk eller telefon 40 44 88 54.

Vi regner med at det første møde med kommunen, bliver en brainstorming, midt i april 2016.  

Venlig hilsen
Morud Lokalråd

25.3.2016


Om Morud Lokalråd Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk