Nyt fra Morud Idrætsforening

Projekt 13:30

Morud Idrætsforening mangler aktuelt plads til flere af vore mange indendørs aktiviteter og forventer i årene frem medlemstilgang og dermed stor pladsproblemer i Langesøhallen.

Medlemstilgangen har i en årrække være støt stigende i vor gymnastikafdeling, som i betydende omfang gør brug af gymnastiksalen på Havrehedskolen. Den løbende udvikling af sporten med indførelse af spændende gymnastikredskaber som store springmåtter mv. giver os opbevaringsproblemer på skolen. Senest har en ny underafdeling, bordtennisafdelingen, måtte konstatere, at skolen ikke kan opbevare 2 bordtennisborde inden for Brandmyndighedernes regler.

Med hiv og sving har vi fået gjort plads i Langesøhallen til såvel bordtennisspillerne som gymnastikkens meget populære spinning, idet træningen på motionscyklerne er presset ind i et lokale, hvor vor succesfulde bridgeafdeling hidtil har holdt til. Kortspillerne, som udgør mere end 50, har nu indtaget 2 mødelokaler på 1. sal i hallen.

På samtlige hverdage er hele hallen booket af foreningens medlemmer - det gælder fra skoletids ophør til sen aften . Også her har gymnastikafdelingen mange timer, hvor andre storbrugere er håndbold og badminton. Yderligere lægger hallen gulv til volleyball, fodbold og førnævnte bordtennis.

Med den hastige udbygning af Morud vil indbyggertallet i vort samfund stige betragteligt i de kommende år, hvor Frugthaven fuldt udbygget måske rummer 130 boliger. Hertil kommer det seneste boligprojekt på måske 20-25 boliger i bymidten. Mange af disse tilflyttere vil være yngre børnefamilier, hvor far, mor og børn ofte vil søge fællesskab om idrætten i Morud Idrætsforening. Samme interesse forventes at øges blandt den ældre del af borgerne, hvorfor nye idrætslige aktiviteter som måske ældredans, sygdomsforebyggende gymnastik mv. vil efterspørges og udbydes i vores regi.

Pladsproblemerne skal løses ved en udbygning af Langesøhallen.

Hen over sommeren har vi i ledelsen af foreningen brugt mange tanker på den rigtige håndtering af det rette projekt, og vi har fra første færd været i dialog herom med hallens bestyrelse, som har været meget imødekommende og samarbejdende.

I denne overvejelsesfase, som vi forsat befinder os i, udviser vi respekt for, at sporten mere end nogen sinde må forvente at arrangere sig således, at nytten af de nødvendige kommunale tilskud optimeres til gavn for lokalsamfundet.

Lokalrådet, som er talerør for Vigerslev sogns foreningers over for kommunen, arbejder i grupper særdeles seriøst med et torveprojekt og senest med etableringen af en fritidsklub og et aktivitetshus.
Jeg henviser til projekterne, som er detaljeret beskrevet på byens hjemmeside www.morud.dk.

Morud Idrætsforening ser store muligheder i, at alle 4 projekter gennemføres ved Langesøhallen, nemlig i form af fælles lokaler for idrætten, fritidsklub og aktivitetshus og gerne i et forskønnet gademiljø, som binder nybyggeriet sammen med torvet.

Fælleshuset tænkes etableret i Langesøhallens regi som en moderne og gerne utraditionel tilbygning til hallen vendt mod foreningens idrætsbaner ved friluftsbadet. Huset har store vinduespartier fra gulv til loft, så lyset strømmer ind og giver panoramabillede af den omkransende skov og livet på idrætsanlægget. Bygningen rummer en række hensigtsmæssige lokaler, herunder et større rum, hvor de idrætslige aktiviteter primært holder til. Her får gymnastikken hjemmebane med tilhørende depotrum. Her spilles der bordtennis, og her mødes de ældre medlemmer til idrætslige aktiviteter. Samme rum vil fungere som foredragssal og er velegnet hertil med nyeste faciliteter i lys/lyd og billede. Og det er her der holdes sodavandsdiskotek eller ses landskamp på storskærm sammen med vennerne. - Badminton, volley, håndbold og fodbold beholder hallen som spillested.

Langesøhallen vil være i brug året rundt, dagen lang. Om formiddagen mødes dagplejemødre med vore småbørn - skolen bruger hallen - hen ad dagen åbner fritidsklubben med måske 40 af vore skolesøgende børn - aktivitetshuset åbner sig senere, hvor sporten nu er stødt til og dagens rundes måske af med et foredrag i storrummet.

Disse tanker, som vi kalder Projekt 13:30, går Langesøhallen og Morud Idrætsforening nu til Lokalrådet med. Det er vor hensigt, at vi sammen former projektet og fremlægger det så sikkert og med så stor kraft, at den nye Bogense Kommune hurtigt hjælper os med at realiser ønskerne.

8. oktober 2005
Preben Jensen
formand for Morud Idrætsforening
tlf. 65 96 40 56
storetraun@vip.cybercity.dk


Tilbage 

Morud.dk - akivet

   Til toppen


Opdateret 16. oktober 2016

webmaster@morud.dk