Skt. Hansfest i Elledalen

Båltalen

Jørgen Meier Sørensen, Morud, holdt årets båltale i Elledalen.

Læs den her:


Båltale Skt. Hans Aften 2005

Tak for invitationen til at komme til at holde båltale her i aften. Vejret er godt, det bedste skt. Hans vejr i mange år, så jeg skal fatte mig i korthed.
Ikke så meget om Skt. Hans traditionen - den har I hørt på de tidligere år. Det er ikke engang en tradition, der er startet i Danmark. Den starter helt tilbage til Johannes døberen. Og heksen på bålet er en tysk tradition. Derfor sender vi heksen til Bloksbjerg i Tyskland.
Vi har som sædvanlig hugget med arme og ben fra andre dele af verden og skabt noget, der er helt specielt dansk. Og det er ikke det eneste sted, vi har gjort det.

Vi har ikke engang opfundet demokratiet eller velfærdsstaten - det har vi også hugget fra andre. Men vi har søgt det bedste i vore nabolande og gjort det dansk. Det er en god metode, som vi skal fortsætte med.

Verden er jo i disse år under kraftig forandring. Hvad enten vi kan lide det eller ej, befinder vi os i den globale landsby. Verden hænger sammen på en ny måde og Danmark er en del af denne verden.
Danmark har altid været et åbent land. Det har gjort os stærke og rige.
Om man kan lide det eller ej, så lukrerer vi i disse år meget på lande med lave lønninger. Østeuropa, Indien og Kina m.fl. bidrager i stort omfang til vores velstandsstigning. Det vi ikke vil lave i Danmark, får vi lavet til en tiendel hos dem.
Hvorfor betale 150 kr. i timen, når andre vil lave det til 5 kr. i timen? Kunsten er selvfølgelig at vi får lov til at lave noget andet - populært sagt skal vi til at bruge hovedet noget mere og hænderne noget mindre. Faktisk går det mægtig godt i disse år. Man kan vel ikke ligefrem tale om recession i Danmark for øjeblikket?

Hvad betyder det for os på Nordfyn? Kommer alle de her nye ting også til Morud? Globalisering, digitalisering, deregulering? Det gør de. Og det har slået i gennem og vil eksplodere de kommende år. Velstanden er kraftigt stigende. Vi får mere for pengene i dag end for 5 år siden. Globaliseringen betyder lavere priser på mange forbrugsvarer - beklædning , de fleste fødevarer, boligens indretning - nåh ja, vores husleje falder da vist også i disse år.

Nogle af os kommer måske til at lave noget andet de kommende år end det vi plejer at gøre. Vore unge mennesker vil rejse endnu mere - og vi får flere unge besøgende fra udlandet. Jeg plejer at sige til mine 3 drenge, at når de skal ud på arbejdsmarkedet, skal de ikke konkurrere med 60.000 danskere på samme alderstrin. De skal konkurrere med 6 mill europæere på samme alderstrin. Eller måske 60 mill. Verdensborgere. Men det giver også nogle fantastiske muligheder. Unge mennesker - rejs ud, sug til jer og berig Danmark med noget af det bedste, når I vender tilbage.

Ikke mere om verdenssituationen - Bogense og ikke Nordfyn hedder vores kommende storkommune. Navnet ligger nu fast. Der venter nogle store opgaver for de folkevalgte og vores nye fælles administration, som også skal arbejde sammen med 25 nye kollegaer fra Amtet. Vi skal vænne os til at være medlem af en større kommune. Med de muligheder og fordele, de byder. Og ikke det hele bliver af det gode. Meget vil ske - meget er kendt og også meget er ukendt. Men det er vel også ofte det uventede, der giver tilværelsen indhold og spænding.
Vi er jo privilegerede ved at bo i nogle trygge rammer i Morud - et småborgerligt samfund må vi vist gode sige. Vi har ikke de store problemer med vold - det klarer de inde i Odense, vi har et par indbrud i ny og næ, men dog til at leve med. Vi har noget af Fyns smukkeste natur omkring os - og i dag har vi såmænd indviet den første del af et større golfbanekompleks ved Langesøen. Kan vi forlange mere?

Ja, det kan vi. I sidste instans er det et spørgsmål om at skabe og fastholde nogle trygge og gode forhold for alle kommunens indbyggere - hvad enten det er for vore små rollinger i dagpleje, børnehave, eller på Havrehedskolen. På disse områder er vi meget godt kørende i Morud. Tilsvarende i den anden ende skal vi skabe og fastholde gode og betryggende forhold for vore ældste borgere. Det er hele tiden en kamp om at få det bedste ud af de midler, som en kommune nu har at gøre godt med. Og disse midler er - desværre - ikke ubegrænsede, der skal hele tiden prioriteres. Herudover har vi hele det frivillige grundlag med vore foreninger med Morud Idrætsforening i spidsen, som langt hen ad vejen er rygraden i vort lokale kulturliv. Vi har meget at være tilfredse med, men det skal fastholdes og udvikles. Jeg håber, at alle står sammen om vore lokale politikere til kommunalvalget den 15. november. Vi skal også have lokale borgere her fra i Morud med i den nye Bogense kommunale bestyrelse. Jeg skal undlade at starte valgkampen i aften. Det er for tidligt.

I aften er vi samlet for at fastholde en god efterhånden hævdvunden tradition i Morud - det årlige fælles sankt hans bål. Den skal nok overleve uanset storkommune og globalisering. Vi har en heks blandt os - så lad os holde traditionen i hævd og sende hende til Bloksbjerg, mens vi nyder bålet og Drachmans smukke midsommervise.
Tak for ordet og fortsat god aften.


Tilbage 

Morud.dk - akivet

   Til toppen


Opdateret 16. oktober 2016

webmaster@morud.dk