Skt. Hans fest

Heks p� vej til Bloksbjerg

AFLYSNING

Jeg er med i bestyrelsen af Morud Borgerforening. Bestyrelsen t�ller fire medlemmer. Iflg. vedt�gterne skulle vi v�re syv. At vi kun er fire har bl.a. betydet, at vi har kunnet afholde generalforsamling hjemme hos Ulla (kassereren), vel vidende at der sj�ldent dukker mere end syv op. S� sparer vi udgifter til leje af lokaler, og det er da positivt. MEN, n�r vi skal udf�re et stykke arbejde, s� er fire ikke mange. Som frivillig, har man ret til at sige nej, selv om det nogle gange kan v�re sv�rt.

Borgerforeningen har traditionen tro altid v�ret v�rt ved den �rlige Skt. Hans fest i Elledalen. Festen har budt p� partytelt med borde og stole. Man har kunnet k�be �l, vand, kaffe og kage og b�rnene har f�et dej til snobr�d. En indbudt b�ltaler har givet det auditive indslag f�r heksen (udf�rt af den lokale b�rnehave) gav sig til at hyle p� toppen af b�let. Alt sammen noget der har f�et mellem 100 og 200 mennesker til at m�des.

I �r er � af bestyrelsen ikke hjemme Skt. Hans aften. Og at st� med hele arrangementet ene mand er for stor en mundfuld. Derfor er jeg med beklagelse n�dt til at aflyse det s�dvanlige arrangement. B�l kan der dog stadig blive. S� b�r godt ved til b�lpladsen, sm�r en god madkurv og lad os m�des til f�lles hygge alligevel.

Retf�rdigvis skal det siges, at det ikke tidligere har skortet p� hj�lp fra Morud Borgerne, som i mange andre henseender er utrolig aktive (se blot arbejdet ved Morud Friluftsbad). Men det er ikke "en her og nu hj�lp" Borgerforeningen mangler, hvis byrderne fortsat skal l�ftes. Byrder skal organiseres, og det kr�ver deltagelse ved foreningsbordet. Og denne del er der tilsyneladende ikke mange, der �nsker at v�re aktiv i. Moralen m� v�re, at hvis man vil nyde, m� man yde.

Byens juletr� kan for mig godt blive st�ende til n�ste jul, som markering af Borgerforeningens manglende kapacitet.

Med venlig hilsen
Michael Gram
Plantagevej 33
5462 Morud
mcgram@get2net.dk


Tilbage 

Morud.dk - akivet

   Til toppen


Opdateret 16. oktober 2016

webmaster@morud.dk