Lokal nyt

Nyt fra NATgruppen

Efter indlæg på hjemmesiden om hærværk i friluftsbadet sidste år blev NATgruppen etableret med overvældende tilslutning. Med udgangspunkt i et fælles projekt om at passe på hinanden og de værdier vi har i byen, formulerede de unge følgende spilleregler:

Til gengæld lovede vi at være imødekommende overfor ideer, ønsker og forslag til forbedring af området, og på den baggrund blev et af friluftsbadets toiletter låst op, så der også blev adgang til toiletbesøg om natten.

Til byens unge og brugere af området har det være en fornøjelse at se hvordan I tog projektet til jer og behandlede området med respekt. Tilbagemeldinger fra NATgruppens medlemmer var også utroligt positive. I tog godt imod os og det var en fornøjelse at være i dialog med jer. I den tid NATgruppen havde sin gang i området, blev der ikke rapporteret om hærværk.

Det viser jo bare, at I kan selv! Derfor har NATgruppen og badets bestyrelse besluttet at sætte NATgruppen på stand by. I har vist, at I er i stand til at behandle området omkring friluftsbadet med respekt og omtanke, og vi har skønnet, at måden vi kan vise vores anerkendelse på, er ved at ophøre med at gå i området.

Vi vil stadig gerne være lydhøre overfor ideer, ønsker og forslag fra unge om eventuelle forbedringer i området, og om tiltag der kan gøre jeres ophold i området lidt sjovere.

Hvis det bliver nødvendigt at NATgruppen trækker i arbejdstøjet igen, så håber vi på fortsat tilslutning fra byens voksne.

Rigtig god sommer til alle.

På NATgruppens vegne
Mariann Keis
9.6.2009


Tilbage 

Morud.dk - akivet

   Til toppen


Opdateret 16. oktober 2016

webmaster@morud.dk