Velkommen til

Morud Idrætsforening

Badminton afdelingen

Den nye sæson (2022-2023) står døren

Motionsafdelingen:
Vi er godt i gang med planlægningen.

Der er ledige tider onsdag  18-19,  19-20 og 20-21

Hvis du er interesseret i at spille motionsbadminton i Langesøhallen, så kontakt Ingmar Svendsen
tlf 65964922  e-mail: ingmar.svendsen@ingmars.dk

Ungdomsafdelingen:
Kontakt  Jan Hinze:
telefon 26 15 90 97
e-mail:j.hinze@morudnet.dk

Jan Hinze/ formand