Morud og omegns Borgerforenings

 

Generalforsamling den 24. oktober 2000

 

Sted: Langesøhallen

Tid  : 241000 kl. 19.30

 

Afbud fra formanden, Carl Ole Christensen.

Tilstede udover bestyrelsen: Revisorerne Carl Andersen og Knud Erik Christiansen samt sidstnævntes kone Karen.

Dirigent: Ulla Andersen.

Referent: Michael Gram.

 

Formandens beretning.

Ingen bemærkninger.

 

Regnskab.

Ingen bemærkninger.

 

Indkomne forslag.

Ingen indkomne forslag.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Ingen i bestyrelsen var på valg. Der mangler stadig tre bestyrelsesmedlemmer i foreningen. Posterne blev ikke besat. Der var ingen opstillede.

 

Valg af revisorer.

Carl Andersen og Knud Erik Christensen genvalgt.

 

Valg af revisorsuppleanter.

Klaus Ølund og Torben Skovhus.

 

Eventuelt.

Karen gjorde opmærksom på, at iflg. vedtægterne for Langesøhallen er  Borgerforeningens repræsentant i Langesøhallens bestyrelse selvskreven kasserer i samme bestyrelse. Hun fandt denne vedtægt forældet, og bestyrelsen var enig deri.

 

Der var ønske om at få Morud Brugs til at få små julelys i løvtræerne ud mod Centret. Man kunne samtidig overveje at sætte tilsvarende lys i de tre eksisterende træer på pladsen ved siden af ”byens juletræ” til afløsning for dette.

 

Stierne ved Skovbrynet mangler lys. Især efter at kommunen har lagt store sten på dem for at dæmpe trafikken. Stenene udgør en fare for trafikanterne, når de ligger i mørke.

 

Nye initiativer til hvervning af medlemmer til Borgerforeningens bestyrelse efterlyses. Flere gode forslag blev drøftet. Morud Lokalråds hjemmeside blev nævnt.

 

 

 

                                                                        Michael Gram.