Indmeldelse

Medlemskabet koster 125 kr. pr. husstand / 50 kr. for pensionister. Betaling kan ske pr giro eller PBS.

Indmeldelse kan ske ved at udfylde nedenstående formular
eller ved henvendelse til kassereren (se Bestyrelsen), som fremsender program og girokort.

 

Ja tak, jeg vil gerne meldes ind i Morud Borgerforening

Medlemskab: Almindeligt (125 kr./år) Pensionist (50 kr./år)
Navn: *
Adresse: *
Evt. bynavn:
Postnummer og Postdistrikt: *
E-mail: *
Telefonnummer:
 

Efter indmeldelsen vil du modtage et program og et girokort. Betaling kan ske pr giro eller PBS.

 


Tilbage 

Morud.dk/borgerforening

Til toppen


Opdateret 06. juli 2015

webmaster@morud.dk