Veflinge – Morud Seniorer

Veflinge – Morud Seniorer

Hvem er vi?

Da vi ikke ved hvor mange der er klar over at vi har en seniorforening her i Morud og Veflinge vil vi gøre lidt reklame for os selv.

Foreningen er åben for alle, der er fyldt 60 år, på efterløn eller er førtidspensionister.

Der koster 200 kr. for et medlemskort om året og så får I 10 medlemsblade, hvor der står, hvad der sker rundt omkring. Og samtidig er vi medlem af Ældremobiliseringen, hvor vi kan få rabat i forskellige butikker. Vi har flere ting i gang i løbet af året. 8-10 gange f.eks. foredrag, hyggeeftermiddag, hvor der kommer nogen og underholder, bankospil, udflugter osv.

Formand:

Leif Rasmussen

Solsiden 10
5474 Veflinge
Telefon 29 27 39 41

 

Næstformand:

Birthe Mikkelsen
Havrekær 31
5474 Veflinge
Telefon 65 96 70 28 – 29 29 27 35

Kasserer:

Karen Hansen

Fulgsang 19
5270 Odense N
Telefon: 66 18 14 93, 20 89 14 93


 

Medlem:

Kirsten Jørgensen

Kildehaven 40
5474 Veflinge
Telefon 64 80 14 04

Medlem:

Vera Guldager

Smørvråvej 7
5462 Morud
Telefon 20 24 39 83


 

Suppleant:

Sonja Ploug
Rud Hed 6
5462 Morud
Telefon 65 96 53 21

Suppleant:

Egon Madsen

Fuglsang 19
5270 Odense N
Telefon 66 18 14 93 – 23 65 80 04

 

 

”Man bliver bare aldrig træt af at have Langesøskoven som nabo.”