Morud Lokalråd

Sammen står vi stærkere lokalt

Formålet med lokalrådet er både at få sat nye initiativer i gang i Morud og omegn/Vigerslev Sogn og at koordinere de aktiviteter, der foregår i vores mange foreninger. Lokalrådet driver desuden morud.dk

Morud Lokalråd blev stiftet den 16. marts 2000 af 16 af Vigerslev Sogns foreninger. Det er et lokalråd, hvor kun foreninger kan være medlem, men som varetager alle borgeres interesser, og alle kan henvende sig.

I dag er vi 21 medlemmer, og vi har plads til flere endnu. Et medlemskab koster kun 250 kr. om året. Vil din forening være medlem, så kontakt lokalrådets formand.


 

Sådan kontakter du lokalrådet

Morud Lokalråd består af en bestyrelse på fem personer.

Lokalrådet kontaktes igennem formanden:
Mogens Jørgensen
Bredbjergvej 64
5462 Morud
Telefon: 28 55 46 11
E-mail: mijoergensen@outlook.dk
E-mail: lokalraad@morud.dk

”Man bliver bare aldrig træt af at have Langesøskoven som nabo.”