Generalforsamling Morud Lokalråd

Til medlemsforeningerne

Morud, den 29. april 2009

Lokalrådet indkalder til ordinær generalforsamling,
som traditionen tro finder sted i

Køreladen ved Langesø Skovkapel,
tirsdag den 19. maj 2009 kl. 19.30

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder vedtægtsændringer
 5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
  a. Uændret kontingent på 200 kr. pr. år foreslås
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  a. Afgående Flemming Møllgaard
  b. Afgående Jon Bøgelund Rasmussen
  c. Nyvalg af 5 bestyrelsesmedlemmer, idet der ikke ved generalforsamlingen i 2008 var kandidater til bestyrelsen og de to nuværende bestyrelsesmedlemmer ikke ønsker genvalg.
  3 er på valg i lige år og 2 på valg i ulige år. Rækkefølgen afgøres ved lodtrækning.
  d. Afgående suppleant Svend Erik Dons
  e. Afgående suppleant Jørgen Meier Sørensen
 7. Valg af revisor samt suppleant
  a. Afgående Hans Henning Nielsen
  b. Valg af revisorsuppleant
 8. Eventuelt

Vi ses på generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Morud Lokalråd
v/ formand Jon Bøgelund Rasmussen
Plantagevej 45
5462 Morud
Telefon - 65 96 54 54. E-mail: webmaster@morud.dk

OBS – Venligst tilmeld jer generalforsamlingen, senest søndag, den 17. maj. Gerne pr. e-mail eller telefon.

Har I kandidater som ønskes opstillet, bedes I meddele dem til formanden, Jon Bøgelund Rasmussen, e-mail: webmaster@morud.dk

Situationen er kritisk i Morud Lokalråd: Klik her

Se indkaldelse: Microsoft Word dokument   pdf dokument *)

*) Pdf kræver AcrobatReader installeret. Læs mere her.

Morud Lokalråds hjemmeside: Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 22. november 2019

webmaster@morud.dk