Morud Lokalråd

[Bestyrelsen | Møder | Medlemmer | Aktiviteter | Vedtægter]

Om Morud Lokalråd
Sådan kontakter du lokalrådet

   Til toppen


Om Morud Lokalråd

Lokalrådet blev stiftet den 16. marts 2000 på et møde i rejseladen ved siden af kapellet af 16 af Vigerslev Sogns frivillige foreninger, det vil sige egentlige foreninger eller andre organisationer med frivillige i bestyrelsen, så som skole, menighedsråd, børnehave, vandværker, antenneforening, brugsen osv. Det er et lokalråd, hvor kun foreninger kan være medlem, men som tager sig af sognets borgeres interesser, og alle kan henvende sig.

Et medlemskab koster kun 250 kr. om året. Vil din forening være medlem, så kontakt formanden. Se nedenfor.

Formålet med lokalrådet er både at få sat nye initiativer i gang i Morud og omegn/Vigerslev Sogn og at få koordineret de aktiviteter, der foregår.

Lokalrådet driver hjemmesiden www.morud.dk

  Til toppen


Sådan kontakter du lokalrådet

Morud Lokalråd består af en bestyrelse på fem personer (se ovenfor under bestyrelsen).

Lokalrådet kontaktes ved formand:
Jon Bøgelund Rasmussen
Plantagevej 45
5462 Morud
Tlf.:  65 96 54 54 / 40 44 88 54
E-mail: lokalraad@morud.dk


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 22. november 2019

webmaster@morud.dk