Nyt fra Morud Lokalråd

Situationen er kritisk i Morud Lokalråd
Redegørelse forud for generalforsamlingen

Siden sidst
Ved generalforsamlingen i 2008, var der ingen kandidater opstillet til at erstatte de afgående bestyrelsesmedlemmer. Det betød at bestyrelsen herefter bestod af to medlemmer, nemlig Kasserer Flemming Møllgaard og fungerende formand Jon Bøgelund Rasmussen. Det siger sig selv, at vi med så få i bestyrelsen, ikke kan stå i spidsen for alle de aktiviteter der naturligt ligger i Lokalrådet.

Siden da, har Morud Lokalråd derfor kørt på ”vågeblus”, dvs. at der ikke er gennemført aktiviteter udover vedligeholdelse af vores hjemmeside www.morud.dk samt opkrævning af medlemskontingent og opkrævning for annoncer på morud.dk. Den bebudede ekstraordinære generalforsamling i september 2008 er desværre ikke blevet afholdt. Jeg har deltaget i Ore Sogns Lokalråds borgermøde, hvor Institutleder ved SDU Johs. Nørregaard Frandsen holdt foredrag samt i LAG Nordfyns generalforsamling.

Jeg har henvendt mig til flere forskellige personer i lokalområdet, men det er endnu ikke lykkedes at få tilsagn om nye kandidater til bestyrelsen.

Hvad nu?
Jeg får tit spørgsmålet ”Hvad sker der med Lokalrådet?” Dvs., at der er mange, som interesserer sig for lokalrådet, men alligevel er det ikke så ligetil, at få nogle til at melde sig, og gøre en frivillig indsats i lokalrådet, til gavn for vores lokalområde.

I mange andre lokalområder etableres der i disse år lokalråd, som tager kampen op mod fx lukning af dagligvarebutikker, nedlæggelse af skoler og institutioner, sorte pletter med trafikdræbte, manglende bosættelse, store husdyrbrug, manglende infrastruktur og bredbåndsforbindelser m.m.

Er det fordi vi ikke har noget at kæmpe for, at vores lokalråd ikke fungerer?

Måske har vi ikke de samme problemer, som andre lokalområder, men derfor er der da mange aktiviteter, der ligger naturligt i lokalrådet. Lad mig blot nævne:

Hvad forventer vi af dig og din forening?
At du som minimum forholder dig til Lokalrådets eksistens og at du dukker op på generalforsamlingen. At du overvejer, hvem der kan repræsentere din forening i lokalrådet. Det behøver ikke at være en fra jeres bestyrelse, men ”blot” en I har tillid til. Jeg håber derfor, at vi kan få en god snak om visionerne for lokalrådet, få en fuldtallig bestyrelse og så komme i gang med alle de spændende opgaver, der ligger foran os.

Du kan læse alt om lokalrådet, bla. formål, vedtægter, aktiviteter og mødereferater på vores hjemmeside. Se nedenfor.

Hvad nu hvis?
Hvad nu hvis der ikke bliver valgt en fuldtallig bestyrelse? Ja, så er der set med mine øjne kun en vej, nemlig at lade Lokalrådet dø en stille dø, 9 år gammel. For herefter at overdrage foreningens midler og hjemmeside, til fx Morud Borgerforening.

Jon Bøgelund Rasmussen
29.4.2009


Indkaldelse til generalforsamling Klik her

Morud Lokalråd Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 22. november 2019

webmaster@morud.dk