Byudviklingsplan for Morud

Morud Lokalråd, Nordfyns Kommune og Sweco har lavet en udviklingsplan for Morud.

Morud Lokalråd, Nordfyns Kommune og Sweco Architects har sammen lavet en udviklingsplan for Morud. Planen giver sit bud på forskellige projekter, som kan bringes med i budgetforhandlinger i foråret 2022.

Udviklingsplanen hovedformål er:

  • At komme med konkrete bud på fysiske og strategiske greb, der binder byen sammen.
  • At undersøge mulighederne for at skabe et levende bycentrum som byens centrale plads og mødested.
  • At identificere værdiskabende potentialer, som kvalificerer og understøtter en robust og bæredygtig byudvikling.

Se den endelige plan her:

Den 7. september 2021 blev den endelige plan præsenteret på et borgermøde. Se præsentationen fra mødet her:

Undervejs i processen har der været afholdt to borgermøder i Langesøhallen, hvor borgere havde mulighed for at komme med ideer til planen. Se præsentationerne fra møderne her:

Artiklen er skrevet af:

Mogens Jørgensen, Formand Morud Lokalråd

Udgivet den:

10/09/2021