”Den grønne kile” bliver forlænget i 2020

Det nuværende grønne område langs Idrætsvej blev etableret i 2017 og standser foran hallernes hovedindgang. Dermed blev den kommunale grund ved vejen ikke udnyttet optimalt, idet et pænt stort areal frem mod Banestien forblev liggende urørt i sin oprindelige lidt rodede form med buskads og uorganiserede parkeringsmuligheder.

Netop parkeringsforholdene på Idrætsvej er under pres – i hallernes og idrætsanlæggets dagligdag og specielt ved større arrangementer. Dertil kommer, at de mange boliger, som aktuelt etableres langs Idrætsvej alt andet lige vil medføre et øget parkeringsbehov.

Nye parkeringspladser på vej

Det er derfor glædeligt, at Nordfyns Kommune nu har afsat 825.000 kr. til etablering af op til 56 parkeringspladser, heraf 43 asfalterede og i forlængelse af Den grønne Kile.  Af de asfalterede pladser kan 19 stk. umiddelbart anlægges, mens 24 pladser forudsætter en aftale herom med grundejeren, Langesøfondet. Endelig omfatter den kommunale støtte etablering af 13 grus-parkeringspladser på arealet mellem hallerne og den gamle fodboldbane ned mod Friluftsbadet.

Det er dog værd at bemærke, at mange af de kommende 56 parkeringspladser erstatter nuværende parkeringsmuligheder, hvorfor den samlede gevinst, antalsmæssigt, er noget mindre.

I øvrigt er det meget positivt, at kommunen i 2019 bekostede en renovering af broen fra Idrætsvej over Stavis Å ind til hallernes hovedindgang. Resultatet blev det fantastisk smukke broparti udført i rustikt trædesign, som træder ekstra flot i karakter i mørket med sine lys under gelænderet.

Fortsat byudvikling af Morud

Der er afsat en pulje til ”Fornyelse og byomdannelse af Morud”. Puljen er på 2.114.000 kr. fordelt på årene 2021 og 2023. Når puljen skal udmøntes, vil kommunen inddrage lokalrådet. Tanken er at genoplive ”byudviklingsgruppen” fra 2016, hvor deltagerne bliver et miks af den gamle gruppe og det eksisterende trafiksikkerhedsudvalg. Lokalrådet forventer at starte gruppen op i foråret 2020.

Artiklen er skrevet af:

Preben Jensen, Morud Idrætsforening og Morud Lokalråd

Udgivet den:

04/01/2020