Fernisering og reception

Fernisering og reception for alle i Langesøhallerne i Morud

Skolekunst og det lille bibliotek
Torsdag den 26. august kl. 15.00 – 16.00

Langesøhallerne er vært ved en lille forfriskning og lidt snacks.
Sodavand til børn og unge og vin til de voksne.

Vi afslører Skolekunst i hallen og markerer åbning af det lille bibliotek i Langesøhallerne.

Mød op og se hvad Havrehedskolens kreative elever i 8. klasse har præsteret under ledelse af lærer i billedkunst Henriette Lorentzen.

Vi markerer også åbningen af det ”Lille bibliotek” som styres af
Kirsten og Kurt Holm.

Vi mødes i Foyer og Cafe området


Om det lille bibliotek i Morud

Little Free Library – Det Lille Bibliotek – i Langesøhallen.

 Chicago har et – Khartoum i Sudan har et og Shenzen i Kina har et, så sådan et måtte vi selvfølgelig også have i Morud.

 Der er tale om er Littel Free Library (Det Lille Bibliotek) som er en frivillig – non profit – organisation grundlagt i 2009 i Houston i Texas.

Formålet er at give flere mulighed for at dele gode bøger og bringe fællesskaber sammen.

Ideen greb om sig, først i USA og dernæst i resten af verden så der i dag er over 100.000 små biblioteker, placeret vidt forskellige steder og i alt fra gamle telefonbokse til hjemmelavede bogskabe, placeret uden for folks huse, og på steder hvor mange mennesker mødes.

Systemet fungerer helt enkelt. Man tager en bog og afleverer samtidig en af sine egne bøger, således at der hele tiden kommer nye bøger i biblioteket.

I Morud var det Kirsten og Kurt Holm der var initiativtagere til at bruge ideen lokalt, efter at have set det i udlandet. Efter i længere tid at have diskuteret hvor man kunne anbringe det i lokalområdet, kom ideen om at placere det i Langesøhallen, og bestyrelsen for Langesøhallen var straks med på forslaget. Biblioteket er etableret og bliver flittigt brugt.

På organisationens hjemmeside www.littlefreelibrary.org findes der et verdenskort med de enkelte biblioteker angivet, og her kan man naturligvis også finde det i Langesøhallen.

Kontakt Kurt Holm for nærmere info:
mobil 30 64 47 11, e-mail: kurtgholm@gmail.com


Skolekunst

Da Langesøhallerne i 2016 og 2017 udbyggede med Multihal, Fitness, depoter, omklædning, Køkken, Cafe, mødelokaler og efterfølgende har forskønnet omgivelserne, var der tomme hvide vægge i centret som skulle dekoreres og bruges til noget kreativt.

Langesøhallens bestyrelse fik den gode ide at lade Havrehedskolens ældste klasser overtage en 25 m lang væg i gangen ved Fitness og Multihallen, hvor skolens ældste klasser i billedkunst kunne boltre sig.

Ideen blev præsenteret for Havrehedskolens afdelingsleder Anders Thingholm som synes det var en fremragende ide og præsenterede den for lærer i billedkunst Henriette Nørgaard Block Lorentzen som straks påtog sig opgaven og motiverede den daværende 8. klasse i billedkunst til at finde på noget. Resultatet blev at de flittige og kreative elever blev delt op i 12 hold og producerede 12 værker som placeres på væggen og afsløres under Solsikkefesten den 26. august kl. 15.00.

Arbejdet startede i efteråret 2019, da eleverne gik i 8. klasse. De var næsten færdige i foråret 2020 da arbejdet måtte stoppe og værkerne stilles i depot på grund af Corona pandemien. Men selv om eleverne nu går i 9. klasse var de friske til at genoptage og færdiggøre arbejdet nu hvor Corona restriktionerne er væk, så resultatet kan præsenteres for alle under Solsikkefesten.

Det er tanken at billederne skal forblive på væggen indtil skolen eventuelt finder på at udstille andet elevkunst, fotos eller hvad en kreativ klasse kan finde på.

Initiativet skal også ses i lyset af at Langesøhallen og Idrætsforeningen sætter stor pris på det gode samarbejde der er med skolens ledelse, lærer og elever som vi gerne vil udbygge.

Kontakt Henriette Nørgaard Lorentzen for nærmere info:
mobil: 25 11 87 78, e-mail: hnblorentzen@gmail.com.

     

     

Her ses eleverne under arbejdet med malerierne på Havrehedskolen under kyndig ledelse af Henriette Lorentzen som er lærer i billedkunst.

 

Artiklen er skrevet af:

Jon Bøgelund Rasmussen

Udgivet den:

18/08/2021