Generalforsamling Morud Lokalråd

Generalforsamling Morud Lokalråd
Onsdag den 26. august 2020

Lokalrådet indkalder til ordinær generalforsamling,  i Langesøhallernes mødelokale, onsdag den 26. august 2020, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
  a. Herunder delberetninger for de selvstændige udvalg
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder vedtægtsændringer.
 5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Martin Hestnes, Preben Jensen og Mogens Jørgensen
  b. Valg af to suppleanter. På valg er Rasmus Gade
 7. Valg af revisor samt suppleant
  a. På valg Hans Henning Nielsen
  b. På valg revisorsuppleant Frands M. Frandsen
 8. Eventuelt

Generalforsamlingen skulle have været afholdt inden udgangen af marts måned, men er blevet udskudt pga. Corona situationen.

Efter generalforsamlingen vil CEO Steen Lyhne Johansen fra Farstrup Furniture, fortælle om stolefabrikken.

Vi har desuden inviteret vores lokale byrådsmedlemmer med som gæster. Det er Anders Thingholm (C), Anne-Lise Sievers (F), og Bent Soelberg (V).

Lokalrådet byder på øl/vand og kaffe/te med en ostemad.

Vi ses på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Morud Lokalråd
v/ formand Jon Bøgelund Rasmussen
Plantagevej 45
5462 Morud
Telefon:  40 44 88 54. E-mail: lokalraad@morud.dk

OBS: Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide om du kommer, senest lørdag den 22. august, pr. e-mail eller telefon.


Hent indkaldelsen i printvenlig udgave: Klik her

Artiklen er skrevet af:

Formand for Lokalrådet: Jon Bøgelund Rasmussen

Udgivet den:

12/08/2020