Generalforsamling Morud Lokalråd ** Udsat **

Generalforsamling Morud Lokalråd
Tirsdag den 17. marts 2020

Generalforsamlingen er udsat. Set i lyset af den skærpede situation omkring COVID-19 er det besluttet at udsætte generalforsamlingen i Morud Lokalråd.

Ny dato meldes ud, når situationen er normaliseret.

Opdateret 12.3.2020


Lokalrådet indkalder til ordinær generalforsamling,  i Langesøhallernes mødelokale, tirsdag den 17. marts 2020, kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formanden aflægger beretning
 3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab
 4. Indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer herunder vedtægtsændringer.
 5. Godkendelse af budget for det løbende år og kontingent for næste år
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter
  a. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Martin Hestnes, Preben Jensen og Mogens Jørgensen
  b. Valg af to suppleanter. På valg er Rasmus Gade
 7. Valg af revisor samt suppleant
  a. På valg Hans Henning Nielsen
  b. På valg revisorsuppleant Frands M. Frandsen
 8. Eventuelt

Efter generalforsamlingen har vi inviteret en lokal ildsjæl til at fortælle om vedkommendes arbejde. Navnet offentliggøres senere.

Vi har desuden inviteret vores lokale byrådsmedlemmer med som gæster. Det er Anders Thingholm (C), Anne-Lise Sievers (F), og Bent Soelberg (V).

Lokalrådet byder på øl/vand og kaffe/te med en ostemad.

Vi ses på generalforsamlingen.
Med venlig hilsen

Morud Lokalråd
v/ formand Jon Bøgelund Rasmussen
Plantagevej 45
5462 Morud
Telefon:  40 44 88 54. E-mail: lokalraad@morud.dk

OBS: Af hensyn til forplejningen vil vi gerne vide om du kommer, senest lørdag den 14. marts, pr. e-mail eller telefon.


Hent indkaldelsen i printvenlig udgave: Klik her

Artiklen er skrevet af:

Formand for Lokalrådet: Jon Bøgelund Rasmussen

Udgivet den:

02/03/2020