Langesøhallernes Repræsentantskabs-møde

Langesøhallernes Repræsentantskabsmøde

afholdes onsdag, den 24.  juni 2020, kl. 19:00 i Langesøhallernes Café.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Alle med medlemskab af Morud Idrætsforening, Morud Borgerforening og Morud Lokalråd er velkomne.

På repræsentantskabsmødet orienteres der om året 2019 og hvad år 2020 byder på.

På gensyn den 24. juni kl 19:00.

Med venlig hilsen

Langesøhallerne
Hans Henning Nielsen

 

Artiklen er skrevet af:

Hans Henning Nielsen

Udgivet den:

16/06/2020