Nyt fra trafiksikkerhedsudvalget

Udvalget har udarbejdet en liste over nødvendige indsatsområder. Hovedfokus er at forbinde byen bedre, ved sikre at både Søndersøvej og Rugårdsvej kan krydses forsvarligt. Trafiksikkerheden i forbindelse med den nye cykelsti fra Morud til Bredbjerg har også været drøftet.

De øvrige områder, der har været behandlet er: Bakkevej, Rue by, krydset Søndersøvej/Tokkerodvej, Rugårdsvej vest for byen samt strækningen mellem de to rundkørsler på Søndersøvej.

Der har været holdt to møder i udvalget, plus et møde med Veflinge Lokalråd og senest et møde med Nordfyns Kommune.

Mødet med Veflinge Lokalråd gik på de trafiksikkerhedsmæssige udfordringer når elever fra Veflinge skal til Havrehedskolen i Morud. Havrehedskolen vil sende en spørgeskemaundersøgelse ud til Veflinge eleverne i 7.-9. klasse, så trafikmønstret kan afdækkes.

Der er afsat en pulje til ”Fornyelse og byomdannelse af Morud”. Puljen er på 2.114.000 kr. fordelt på årene 2021 og 2023. Når puljen skal udmøntes, vil kommunen inddrage lokalrådet. Tanken er at genoplive ”byudviklingsgruppen” fra 2016, hvor deltagerne bliver et miks af den gamle gruppe og det eksisterende trafiksikkerhedsudvalg. Opstart formentlig foråret 2020.

Om trafiksikkerhedsudvalget

I maj 2019 blev der oprettet et trafiksikkerhedsudvalg i Morud og omegn. Udvalget består af en bred vifte af engagerede borgere fra vores område. Der er en god spredning på alder, køn og bopæl.

Udvalget beskæftiger sig med trafiksikkerheden i Morud og omegn og arbejder tæt sammen med kommunen med henblik på, at få forbedret trafiksikkerheden i vores område.

Gruppen er derfor et talerør for området og det medfører at vi står stærkere og bliver lyttet til, når trafiksikkerheden skal prioriteres og midler skal findes.

Her kan du se, hvem der er er med i vores lokale trafiksikkerhedsudvalg

Hvis du vil kontakte udvalget, kan du skrive til koordinator Jon Bøgelund Rasmussen på lokalraad@morud.dk

Artiklen er skrevet af:

Jon Bøgelund Rasmussen, Morud Lokalråd

Udgivet den:

21/09/2019