Stiftende generalforsamling

Morud Idrætsforening

Indkalder hermed til stiftende generalforsamling i en ny afdeling, nemlig “Morud eSport”

mandag den 17. februar kl. 19.00 i Langesøhallernes café

med følgende dagsorden

  1. valg af dirigent
  2. valg af formand
  3. valg af 3-4 bestyrelsesmedlemmer
  4. valg af suppleant
  5. valg af 2 kritiske revisorer
  6. eventuelt

Artiklen er skrevet af:

Preben Jensen - storetravn@outlook.dk

Udgivet den:

06/02/2020