Udviklingsplan for Morud på vej

Morud Lokalråd, Nordfyns Kommune og Sweco laver udviklingsplan for Morud.

Morud Lokalråd, Nordfyns Kommune og Sweco Architects arbejder sammen på, at lave en udviklingsplan for Morud. Den endelig plan vil resultere i et idekatalog, som kan bringes med i budgetforhandlinger i foråret 2022.

Udviklingsplanen har til formål:

  • At komme med konkrete bud på fysiske og strategiske greb, der binder byen sammen.
  • At undersøge mulighederne for at skabe et levende bycentrum som byens centrale plads og mødested.
  • At identificere værdiskabende potentialer, som kvalificerer og understøtter en robust og bæredygtig byudvikling.

Der er afholdt to spændende borgermøder i Langesøhallen. Se præsentationerne fra møderne her:

Hvis du input til udviklingsplanen kan disse sendes til plan@nordfynskommune.dk senest den 16. juli 2021.

Vi glæder os til at præsentere den endelig udviklingsplan på et borgermøde den 7. september 2021.

Artiklen er skrevet af:

Jon Bøgelund Rasmussen

Udgivet den:

30/06/2021