”Lokalstafetten”, januar 2009

Fra brok og navlepilleri
til strategi og visioner

Navn: Jørgen Meier Sørensen
Adresse: Plantagevej 51, 5462 Morud. Se på Krakkort  Klik her
Alder: 56
Familie: Gift med Lissy, direktionssekretær hos Roulunds Braking i Odense. Har tre voksne børn: Michael, 26 år, Jannik, 24 år, og Niklas, 19 år
Job: Egen konsulentvirksomhed i Forskerparken i Odense med speciale i strategi, effektivisering og outsourcing/international etablering. Har 50-100 årlige rejsedage, mest Østeuropa og Asien. Derudover arbejder jeg med professionelt bestyrelsesarbejde og passer sit bijob som censor på de videregående erhvervsøkonomiske uddannelser.
Fritidsinteresser: Golf og løb som medlem af Morud Løbeklub. Prøver at nå 2-3 maratonløb årligt, og i 2008 blev det til London og New York. I 2009 venter bl.a. Paris og Chicago.
Politisk forbillede: Nelson Mandela. Utroligt, hvordan en person, der har været indespærret i 27 år, kan udvikle sig til et politisk ikon og samtidig fastholde en ekstrem viljestyrke og et positiv livssyn.


Erhvervsmand, lokalpolitiker og aktiv sportsmand. Jørgen Meier Sørensen har i mange år været en både engageret og udholdende medspiller i Moruds udvikling. Politisk er han venstremand, og ved det seneste kommunalvalg blev han valgt ind i den første kommunalbestyrelse for den nye storkommune: Nordfyns.

Derfor får han lokalstafetten:
Jørgen har fået stafetten af stafetholderen fra november 2008, Greta Kaltoft Nielsen, med denne begrundelse:
- Jeg har valgt at give stafetten videre til Jørgen Meier Sørensen, fordi jeg gerne vil høre noget om, hvad der får en meget aktiv selvstændig erhvervsdrivende til at gå ind i lokalpolitik. Jørgen har altid været meget engageret i lokalsamfundet, eksempelvis skole og sport, og har altid taget aktiv del i debatten i Morud. Derfor vil jeg gerne høre om, hvad der ”driver værket”?

10 spørgsmål fra Greta Kaltoft Nielsen til Jørgen Meier Sørensen:

1. Hvorfor flyttede du til Morud? Beskriv din tilknytning til byen.
- Vi kom til Morud i 1985 efter knap fire år i Edinburgh i Skotland, hvor jeg var udstationeret for Industriministeriet som eksportstipendiat. Tre faktorer gjorde udslaget for vores valg af Morud i 1985: Beliggenhed, natur og børnepasningsfaciliteter.
- Byen ligger centralt i forhold til motorvej og Odense og i 1985 også i forhold til Beldringe lufthavn. Samtidig opfyldte byen de gængse kriterier til en børnefamilie: velfungerende børnehave, skole og indkøbsfaciliteter.

2. Beskriv Morud med tre korte udsagn:
- Fantastisk flot natur, god beliggenhed (også i forhold til Odense) og velegnet til børnefamilier.


3. Har du gjort tid tanker om at bo i Morud, når du engang forlader erhvervslivet?
- Så langt er jeg ikke nået i mine overvejelser endnu.

4. Du er lokalpolitiker. Hvad fik dig til netop at vælge lokalpolitik?
- Nysgerrighed og et stærkt pres fra mit politiske bagland.

5. Hvilke ligheder er der i beslutningsprocessen i dit erhverv og i lokalpolitik?
- Beslutningsprocesserne er vidt forskellige. Inden for mit erhvervsområde tænker man rationelt og økonomisk: man analyserer, risikoovervejer, vurderer, tager en beslutning og gennemfører. I politik er der mange ubekendte faktorer, hvor der skal tages politiske hensyn – en af dem er manglende forandringsvilje. I lokalpolitik er mindst 50 procent af tiden ørkesløs vandring eller regulær spild af tid.
- Udvalgsarbejdet er i store træk ok. Med fem politiske deltagere kan man hurtigt komme frem til en eller anden form for enighed (eller næsten).
- Kommunalbestyrelsesmøderne er langt hen ad vejen paradeforestillinger til ære for den lokale presse.

6. Hvad er dit svar til de borgere i Morud, der føler, at den lokale service i denne tid forringes – pladsproblemer og dårlig vedligeholdelse af skolen, ingen udvikling af bymidten, slut med bogbus, dårligere busservice fra FynBus - og som frygter, at den udvikling på længere sigt vil ødelægge Moruds ”brand” som attraktivt bosætningsområde?
- Jeg vil ikke se så sort på det. Man skal også huske det positive ved at være i Morud og ikke lade sig forblænde af de lokale mediers konstante søgning efter sensationer, og hvad der ikke kan lade sig gøre. Ellers ender det i brok og navlepilleri.
- Vores skole er velfungerende med dygtige lærerkræfter. De fysiske pladsproblemer vil blive løst. Bogbussen er tiden løbet fra i digitaliseringens tidsalder med stadig færre lånere. Og angående busdriften: Inden for to år er jeg sikker på, at Odenses bybusser også når ud til os i Morud.
- Lige her og nu mangler kommunen penge og budgetforliget i år var en ren gyser. Desværre har kommunen brugt for mange penge tidligere år (specielt op til sammenlægningen) og det rammer os hårdt nu. Som politiker er det vores opgave at prioritere – hvis vi skulle opfylde alle borgeres ønsker til kommunal service, ville skatteprocenten være langt over de 100 procent! Morud vil også de kommende år være et meget attraktivt brand og vil fortsat trække nye borgeren til som en magnet. Jeg er sikker på, at Morud bliver den by i Nordfyns kommune, der relativt får den største vækst de næste ti år.

7. Hvad har du som politiker konkret gjort for at fremme udviklingen i Morud?
- Nu er jeg jo valgt til at varetage hele kommunes interesser og ikke kun drive ”sognepolitik” for Morud. Men det er vigtigt, at Morud er politisk repræsenteret i kommunalbestyrelsen – eller bliver vi glemt eller ”løbet over ende”.
- Jeg har arbejdet meget med at få udarbejdet en langsigtet plan for erhverv, og oplevelsesøkonomi for hele kommunen, hvor Morud/Langesøområdet på mange områder er blevet tilgodeset. Denne plan vil på mange områder få en afgørende indflydelse på Nordfyns Kommunes udvikling de næste ti år. Derudover er jeg optaget af Morud som bosætningskommune med specielle hensyn til børnepasning og skole samt fritidsfaciliteter.

8. Har du en lokalpolitisk ”kæphest”?
- Jeg så gerne, at politikerne på Nordfyn tænkte mere overordnet på visioner, politik og strategi og brugte mindre tid på sagsbehandling, som hører under administrationen. Vi skal også passe på med ikke at drive for megen sognepolitik, det hæmmer udviklingen.
- Som gammel skolebestyrelsesformand brænder jeg for børnenes uddannelse og fritidsinteresser. Vi skal lokalt have løst skolens pladsproblemer – og vi skal have gang i en udvidelse af Langesøhallen.

9. Nu skal det ikke gå op i politik alt sammen. Er der noget du drømmer om at kaste dig ud i, opleve eller fordybe dig i, som du indtil nu ikke har beskæftiget dig med?
- I store træk har jeg været så privilegeret, at jeg har fået lov til arbejde med det, som interesserer mig. Jeg satser på at kunne fortsætte med at lave noget, så længe andre gider høre på mig.
- Vi elsker at rejse; jeg har besøgt 80 lande. Men Australien/New Zealand venter stadig, og jeg vil også gerne i dybden i såvel Europa og Asien som USA. Og golfhandicappet kan altid forbedres. Der venter også stadig nogle maratonløb, ligesom landevejene ude i den store verden trækker. Måske læse historie på Syddansk Universitet … nåh jah, haven venter også med længsel, nej jeg kommer ikke til at kede mig.

10. Hvem sender du stafetten videre til og hvorfor?
- Jeg sender stafetten videre til Bo Møller Hansen i Bredbjerg. Jeg har kendt Bo som en livsglad, ambitiøs og meget lovende, dygtig ung mand tilbage fra studietiden. På nært hold har jeg fulgt udviklingen i hans sygdom, som har medført, at han i dag er 100 procent lammet og sidder i kørestol med tilsluttet jernlunge og afhængig af døgnpasning.
- Jeg er imponeret over hans ukuelige livsvilje, positive syn på tilværelsen og lysten til fortsat at påvirke sine omgivelser. Bo er med i Handicaprådet på Nordfyn. Hvor kommer det positive og fremadrettede livssyn fra trods al mulig modgang?


Erhvervsmanden og politikeren Jørgen Meier Sørensen spår, at Odenses bybusser
senest om to år vil fortsætte til Morud. - Jeg er sikker på, at Morud bliver den by i
Nordfyns kommune, der relativt får den største vækst de næste ti år, siger han.

13.1.2009


Læs mere om lokalstafetten. Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk