Om Morud

Velkommen til Morud og omegn

Nordfyn – Mere Fyn for Pengene (Danish)

[ Rids af Vigerslev Sogn | Turistinformation ]

[historiske billeder  Lokalstafetten| Tal ]

Velkommen
Hent foldere

Velkommen

Se kort over Morud på Google Maps
Se kort over
Morud på
Google Maps

Morud og omegn er ét af Fyns dejligste områder, et meget smukt og attraktivt område - der primært bruges til beboelse - lige midt i Danmark tæt på både Odense og motorvejen og alligevel i et kuperet og naturskønt område ved Langesøskovene.

Morud1 er den vigtigste by i Vigerslev Sogn i Nordfyns Kommune, som består af byerne Bogense, Otterup og Søndersø, samt af en række små bycentre, hvoraf Morud/Vigerslev Sogn er den sydøstligste, den der ligger tættest på Odense.
Morud har også sine mindre satellitbyer, bl.a. Vigerslev2, Farstrup3, Rue4, Tværskov5, Bredbjerg, Tågerod6, Himmelstrup og Elverod.
Byen er den største i Vigerslev Sogn med bl.a. butikker, postekspedition, pengeinstitut, forsamlingshus, idrætsanlæg, skole og daginstitutioner, og den er som så mange andre samfund vokset op omkring nye trafikårer.

Så da Rugårds Landevej blev anlagt som den første hovedvej over Fyn - navnet er først med sikkerhed fundet på et kort fra 1500-tallet som "vejen til Rugård", opstod Morud, formentlig i den vestlige del af den nuværende by op imod Morud Skov og omkring Morud Mølle. Senere, da jernbanen i 1911 kom til byen, rykkede aktiviteterne ned til bunden af bakken, hvor bl.a. det nu hedengange Morud Handelshus, der nu er blevet til Dagli'Brugsen, blev oprettet. Og da Havrehedskolen blev bygget i 1955 som sognets centralskole, begyndte den store udbygning af boligområderne omkring Skovvej og senere omkring Plantagevej.
Efter 2. verdenskrig blev så Søndervej anlagt for at forbinde Nordfyn trafikalt med resten af Danmark. Lige nu rykker Morud vestover Søndersøvejen, hvor der foretages nye store udstykninger omkring Frugthaven, som vejen hedder.

 

1. Morud er nævnt første gang 1421 i formen Morwth. Forleddet er måske navneordet mo, der er en slags sort ler. Efterleddet er rud, der betyder rydning.

2. Vigerslev er nævnt første gang i første halvdel af 1200-tallet i formen Wiiszløff. Forleddet er nok mandsnavnet Wigh. Efterleddet er ’-lev’, der formentlig betyder arvegods.

3. Farstrup er nævnt første gang 1421 i formen Farstorp. Forleddet er mandsnavnet Fathir. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.

4. Rue er nævnt første gang 1392 i formen Vixløfrudæ. Navnet er det gammeldanske rutha, som betyder rydning. I de ældste former er sognenavnet (Vigerslev) sat foran navnet.

5. Tværskov er nævnt første gang 1383 i formen Thwærskov. Navnet betegner formodentlig oprindeligt skoven, der går på tværs af den anden skov. I dette tilfælde er det Margård skov og den skov, der må have ligget ved Rue.

6. Tågerud er nævnt første gang 1350 i formen Topærwth. Forleddet er mandsnavnet Topi. Efterleddet er rud, der betyder rydning.

Klik for at se flere billeder
Billeder fra Morud og omegn.
Foto: Morten Andersen

   Til toppen


Hent foldere

Morud Lokalråd har udgivet folderen
Velkommen til Morud & omegn
*) (595 KB - opdateret marts 2018)

Dansk Skovforenings vandretursfolder om Langesø *) (917 KB - udgivet 2003)

*) Pdf kræver AcrobatReader installeret. Læs mere her.


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk