Byudvikling Morud

Der er afsat en pulje til ”Fornyelse og byomdannelse af Morud”. Puljen er på 2.114.000 kr. fordelt på årene 2021 og 2023. Når puljen skal udmøntes, vil kommunen inddrage lokalrådet.

Tanken er at genoplive ”Byudviklingsgruppen” fra 2016, hvor deltagerne bliver et miks af den gamle gruppe og det eksisterende trafiksikkerhedsudvalg. Opstart formentlig foråret 2020.

Projektkoordinator:

Morud Lokalråd
lokalraad@morud.dk

Mere information