DASH19 – Cykelsti Morud – Bredbjerg

Trafiksikkerheden mellem Morud og Bredbjerg bliver væsentlig forbedret i 2020, for her anlægges der en dobbeltrettet cykelsti mellem Morud og Bredbjerg. Anlæggelsen er medfinansieret af Statslige midler til trafiksikring af stier og veje, herunder forbedringer af infrastrukturprojekter i kommunerne.

Ved et samarbejde, blev det muligt at anlægge en dobbeltrettet cykelsti fra Morud til Bredbjerg.

I en ” Pulje til fremme af Cyklisme” skrev Nordfyns Kommune en ansøgning i 2017 til projektet ”flere skolebørn på cykel til Morud og Søndersø”.

Projektet bestod af 2 delprojekter, der begge var etablering af dobbeltrettet cykelsti. Den ene mellem Skamby og Søndersø og den anden mellem Morud og Bredbjerg.

Det er blandt andet en bevilling fra denne pulje, der har gjort det muligt, at der i 2020 anlægges en dobbeltrettet cykelsti mellem Morud og Bredbjerg.


 

Nyt om cykelstien

Fra Morten Hoff Grønvald, som er projektleder på projektet for Nordfyns Kommune, har vi modtaget følgende:

“Status på cykelstien er at vi har fundet vores ”team” af rådgivere. Det bliver Niras der skal projektere cykelstien, COWI der skal bistå os ved arealforhandlingerne og LE34 der skal lave udmatrikuleringen af cykelstien.

Alle opgaverne har været udbudt i konkurrence.

Projekteringen er startet op og vi håber snart at se de første tegninger.

Alle input fra borgermøder, høringssvar mm. blev samlet til et notat til vores politikere, som de valgte linjeføringen ud fra. Dette ligger til grund for projektets udformning.

Vi har haft de første kontakter med enkelte af lodsejerne direkte, og det får vi meget mere af når vi kommer længere hen i projektet.

Som du selv nævner har vi kigget på forskellige former for intelligent belysning, og også fået præsenteret nogle løsninger her også. Det er absolut noget vi kigger nærmere på. Udviklingen går lynhurtigt her.

Vi har allerede nu en enkelt mindre lokalsti etableret med sensorstyret lys i kommunen.”

30. april 2020


8.3.2021

En køretur i bil langs den kommende cykelsti.

 

1. Spadestik til den Dobbeltrettede cykelsti

Så blev 1. spadestik taget til anlæggelsen af den dobbeltrettede cykelsti mellem Morud og Bredbjerg.

Formand for Teknik- Miljø udvalget Anders Thingholm tager 1. spadestik den 26. august 2020.
Alle glæder vi os til, at der i Juni 2021 er færdiganlagt en trafiksikker forbindelse mellem Bredbjerg og Morud.
Tak siger vi fra DASH 19 til alle samarbejdspartnere. Vi håber forbindelsen kan udbygges til at være sammen-hængende med Odense.
3. september 2020