DASH19 – Cykelsti Morud – Bredbjerg

Trafiksikkerheden mellem Morud og Bredbjerg bliver væsentlig forbedret i 2020, for her anlægges der en dobbeltrettet cykelsti mellem Morud og Bredbjerg. Anlæggelsen er medfinansieret af Statslige midler til trafiksikring af stier og veje, herunder forbedringer af infrastrukturprojekter i kommunerne.

Ved et samarbejde, blev det muligt at anlægge en dobbeltrettet cykelsti fra Morud til Bredbjerg.

I en ” Pulje til fremme af Cyklisme” skrev Nordfyns Kommune en ansøgning i 2017 til projektet ”flere skolebørn på cykel til Morud og Søndersø”.

Projektet bestod af 2 delprojekter, der begge var etablering af dobbeltrettet cykelsti. Den ene mellem Skamby og Søndersø og den anden mellem Morud og Bredbjerg.

Det er blandt andet en bevilling fra denne pulje, der har gjort det muligt, at der i 2020 anlægges en dobbeltrettet cykelsti mellem Morud og Bredbjerg.