Trafiksikkerhed

Medlemmer af trafiksikkerhedsudvalget

Lene Holm Bøgstrup – Morud Fitness, Forældrerådet i Børnehuset Kernen
Jørn Kaltoft – Næstformand Morud Idrætsforening, bestyrelsen Langesøhallen
Jørn Peder Jørgensen – Grundejerforeningen Frugthaven
Charlotte Ellemose Sonne – Skolebestyrelsen Havrehedskolen
Maja Gavnbo – Privat børnepasser, samt forældrebestyrelsen i Morud og forældrerådet i Børnehuset Adamsminde
Niels CF Sandgaard – Beboergruppe Rugaardsvej
Nicole Ammundsen – Rue Borgerforening

Projektkoordinator:

Jon Bøgelund Rasmussen
Morud Lokalråd
morudlokalraad@morud.dk

Mere information