Tågerod Vandværk

Bestyrelsen
Opkrævning/flyttemeddelelse
Reparation af vandværket, ledningsbrud o.lign.
Vandprøver
Om Tågerod Vandværk
Møder og generalforsamling
Vedtægter o.lign.
Takstblad
Danske Vandværker (åbner i nyt vindue).

Bestyrelsen:

  Til toppen


Opkrævning/flyttemeddelelse:

Administrationsservice Fyn
Sanderumvej 16
5250 Odense SV
Tlf.: +45 63 17 19 00
www.asfyn.dk

  Til toppen


Reparation af vandværket, ledningsbrud o.lign.:

Sprattenborg Smedie ApS
Sprattenborgvej 13, 5492 Vissenbjerg
Tlf.:64 83 11 49, e-mail: vvs@sprattenborg.dk

eller

Bestyrelsesmedlem Heine Nielsen
Blæsbjergvej 84, 5462 Morud
Tlf. 65 96 70 50

  Til toppen


Vandprøver

Vandkvalitet - Forklaring
Det er hovedsageligt stoffer, som findes naturligt i grundvandet, og som i større eller mindre grad fjernes på vandværket. Der udover analyseres for et eventuelt indhold af bakterier, sprøjtemiddelrester og andre parametre, som kan indikere om vandet er forurenet.

Drikkvandsanalyser udføres på vandprøver taget hos en forbruger. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Rentvandsanalyser udføres på vandprøver taget på vandværket. Normalt tages der prøver hvert halve år.

Råvandsanalyser udføres på vandprøver taget ved boringen. Normalt tages der prøver hvert 4. år.

Pesticidanalyser m.v. udføres som ved råvandsanalyser.

Tågerods vandanalyser på GEUS/jupiter: Klik her

  Til toppen


Om Tågerod Vandværk:

Vandværket er beliggende på Traunvej, 5462 Morud.

Vandværket er et privat andelsselskab med 52 andelshavere, beliggende syd for Morud, og dækker området Tågerod, Himmelstrup, Elverod, Gl. Skolevej, Langesøvej, Blæsbjerg, Blæsbjergvej, Horsehaven. og Langesø.

Tilsynsførende myndighed er Nordfyns Kommune.

Vandværket råder over 1 råvandsboringe, 2 rentvandspumper, 64 m3 rentvandsbeholder, slambassin og har 18 km. forsyningsledning i Nordfyns Kommune.

  Til toppen


Møder og generalforsamling:

Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov. Generalforsamling afholdes april/maj.

  Til toppen


Vedtægter o.lign.:

Vedtægter for andelsselskabet Tågerod Vandværk.

Regulativ for private vandværker i Nordfyns Kommune, 1. februar 2009: Klik her

  Til toppen


Takstblad:

Takstblad 2018 Klik her


Tilbage Tilbage 

Morud.dk

Til toppen Til toppen


Opdateret 24. januar 2019

webmaster@morud.dk